Základní charakteristiky Moravská Třebová

 Údaj
Kód obce578 444
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 205
Orná půda (ha)1 595
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)109
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)377
Zemědělská půda (ha)2 096
Lesní půda (ha)1 620
Vodní plochy (ha)59
Zastavěné plochy (ha)110
Ostatní plochy (ha)320
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 068
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství63
Průmysl celkem284
Stavebnictví265
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel547
Doprava a skladování51
Ubytování, stravování a pohostinství124
Informační a komunikační činnosti34
Peněžnictví a pojišťovnictví41
Činnosti v oblasti nemovitostí94
Profesní, vědecké a technické činnosti193
Administrativní a podpůrné činnosti22
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání36
Zdravotní a sociální péče35
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti37
Ostatní činnosti165
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno91
podle právní formyStátní organizace15
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti137
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci1 450
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání231
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy218
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 205
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem97
muži47
ženy50
Zemřelí celkem129
muži66
ženy63
Přirozený přírůstek celkem-32
muži-19
ženy-13
Přistěhovalí celkem154
muži77
ženy77
Vystěhovalí celkem243
muži114
ženy129
Saldo migrace celkem-89
muži-37
ženy-52
Přírůstek/úbytek celkem-121
muži-56
ženy-65
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 088
ženy5 403
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 440
muži735
ženy705
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 590
ženy3 567
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 894
muži763
ženy1 131
Střední stav obyvatel k 1.7.10 663
muži5 152
ženy5 511
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 10
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services