Základní charakteristiky Polička

 Údaj
Kód obce578 576
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 311
Orná půda (ha)1 763
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)72
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)440
Zemědělská půda (ha)2 275
Lesní půda (ha)533
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)89
Ostatní plochy (ha)389
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 916
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství82
Průmysl celkem274
Stavebnictví217
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel446
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství104
Informační a komunikační činnosti26
Peněžnictví a pojišťovnictví36
Činnosti v oblasti nemovitostí112
Profesní, vědecké a technické činnosti168
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání29
Zdravotní a sociální péče42
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti41
Ostatní činnosti178
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno96
podle právní formyStátní organizace17
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti123
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 289
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání223
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy225
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže5
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 311
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem70
muži41
ženy29
Zemřelí celkem106
muži65
ženy41
Přirozený přírůstek celkem-36
muži-24
ženy-12
Přistěhovalí celkem125
muži58
ženy67
Vystěhovalí celkem157
muži69
ženy88
Saldo migrace celkem-32
muži-11
ženy-21
Přírůstek/úbytek celkem-68
muži-35
ženy-33
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 334
ženy4 569
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 297
muži673
ženy624
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 047
ženy3 011
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 548
muži614
ženy934
Střední stav obyvatel k 1.7.8 973
muži4 382
ženy4 591
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem7
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)10
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 15
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services