Základní charakteristiky Trutnov

 Údaj
Kód obce579 025
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)10 333
Orná půda (ha)2 619
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)214
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)1 858
Zemědělská půda (ha)4 700
Lesní půda (ha)4 014
Vodní plochy (ha)111
Zastavěné plochy (ha)232
Ostatní plochy (ha)1 276
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem7 548
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství179
Průmysl celkem837
Stavebnictví1 049
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 879
Doprava a skladování132
Ubytování, stravování a pohostinství511
Informační a komunikační činnosti138
Peněžnictví a pojišťovnictví154
Činnosti v oblasti nemovitostí499
Profesní, vědecké a technické činnosti849
Administrativní a podpůrné činnosti107
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání97
Zdravotní a sociální péče122
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti189
Ostatní činnosti651
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno289
podle právní formyStátní organizace29
Akciové společnosti56
Obchodní společnosti717
Družstevní organizace44
Finanční podniky0
Živnostníci5 181
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání771
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy757
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní18
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 12
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 10 333
Počet katastrů17
Počet územně technických jednotek17
Počet částí obce21
ObyvatelstvoŽivě narození celkem290
muži133
ženy157
Zemřelí celkem339
muži177
ženy162
Přirozený přírůstek celkem-49
muži-44
ženy-5
Přistěhovalí celkem576
muži268
ženy308
Vystěhovalí celkem624
muži314
ženy310
Saldo migrace celkem-48
muži-46
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-97
muži-90
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži14 914
ženy15 946
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem4 547
muži2 331
ženy2 216
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži10 568
ženy10 631
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem5 114
muži2 015
ženy3 099
Střední stav obyvatel k 1.7.31 052
muži15 064
ženy15 988
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)8
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol6
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem6
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)22
Tělocvičny (vč. školních)14
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)12
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé13
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa22
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 34
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení16
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče13
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services