Základní charakteristiky Dolní Lánov

 Údaj
Kód obce579 165
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 577
Orná půda (ha)692
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)381
Zemědělská půda (ha)1 094
Lesní půda (ha)364
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)83
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem168
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem14
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci129
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 577
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži4
ženy8
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem5
muži0
ženy5
Přistěhovalí celkem14
muži7
ženy7
Vystěhovalí celkem18
muži8
ženy10
Saldo migrace celkem-4
muži-1
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem1
muži-1
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži367
ženy371
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem127
muži58
ženy69
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži273
ženy250
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem88
muži36
ženy52
Střední stav obyvatel k 1.7.742
muži374
ženy368
Průměrný věk39,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services