Základní charakteristiky Hajnice

 Údaj
Kód obce579 211
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 171
Orná půda (ha)1 028
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)739
Zemědělská půda (ha)1 789
Lesní půda (ha)1 203
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)143
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem186
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem27
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel35
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci135
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 172
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži11
ženy3
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem7
muži7
ženy0
Přistěhovalí celkem29
muži12
ženy17
Vystěhovalí celkem26
muži12
ženy14
Saldo migrace celkem3
muži0
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem10
muži7
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži503
ženy493
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem172
muži73
ženy99
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži376
ženy320
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem128
muži54
ženy74
Střední stav obyvatel k 1.7.973
muži492
ženy481
Průměrný věk38,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services