Základní charakteristiky Janské Lázně

 Údaj
Kód obce579 351
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 373
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)4
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)71
Zemědělská půda (ha)75
Lesní půda (ha)1 195
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)82
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem298
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem21
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel43
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství83
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti27
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci195
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy29
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 373
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži3
ženy2
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem0
muži0
ženy0
Přistěhovalí celkem15
muži7
ženy8
Vystěhovalí celkem42
muži20
ženy22
Saldo migrace celkem-27
muži-13
ženy-14
Přírůstek/úbytek celkem-27
muži-13
ženy-14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži398
ženy379
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem102
muži60
ženy42
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži295
ženy252
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem128
muži43
ženy85
Střední stav obyvatel k 1.7.809
muži410
ženy399
Průměrný věk42,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services