Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Jívka

 Údaj
Kód obce579 378
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 199
Orná půda (ha)693
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)556
Zemědělská půda (ha)1 269
Lesní půda (ha)1 735
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)149
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem121
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem19
Stavebnictví18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel22
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti6
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci76
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 198
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži3
ženy4
Zemřelí celkem5
muži1
ženy4
Přirozený přírůstek celkem2
muži2
ženy0
Přistěhovalí celkem25
muži11
ženy14
Vystěhovalí celkem25
muži10
ženy15
Saldo migrace celkem0
muži1
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem2
muži3
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži293
ženy290
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem96
muži47
ženy49
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži194
ženy186
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem107
muži52
ženy55
Střední stav obyvatel k 1.7.580
muži290
ženy290
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services