Základní charakteristiky Malé Svatoňovice

 Údaj
Kód obce579 513
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)674
Orná půda (ha)82
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)205
Zemědělská půda (ha)348
Lesní půda (ha)223
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)81
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem309
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem50
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel70
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství27
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci216
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy22
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 674
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži5
ženy7
Zemřelí celkem16
muži9
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-4
ženy0
Přistěhovalí celkem37
muži18
ženy19
Vystěhovalí celkem34
muži16
ženy18
Saldo migrace celkem3
muži2
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-2
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži752
ženy773
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem223
muži116
ženy107
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži524
ženy493
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem285
muži112
ženy173
Střední stav obyvatel k 1.7.1 522
muži752
ženy770
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services