Základní charakteristiky Prosečné

 Údaj
Kód obce579 602
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)834
Orná půda (ha)309
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)10
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)180
Zemědělská půda (ha)499
Lesní půda (ha)274
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)39
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem132
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem12
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel21
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti3
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci98
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání7
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 834
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži5
ženy1
Zemřelí celkem7
muži6
ženy1
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-1
ženy0
Přistěhovalí celkem21
muži11
ženy10
Vystěhovalí celkem18
muži8
ženy10
Saldo migrace celkem3
muži3
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem2
muži2
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži282
ženy272
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem79
muži41
ženy38
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži208
ženy197
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem70
muži33
ženy37
Střední stav obyvatel k 1.7.556
muži281
ženy275
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services