Základní charakteristiky Vítězná

 Údaj
Kód obce579 815
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 475
Orná půda (ha)858
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)93
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)314
Zemědělská půda (ha)1 267
Lesní půda (ha)1 047
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)119
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem302
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem49
Stavebnictví72
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel51
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí24
Profesní, vědecké a technické činnosti14
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci225
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 475
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži5
ženy6
Zemřelí celkem14
muži5
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-3
muži0
ženy-3
Přistěhovalí celkem45
muži23
ženy22
Vystěhovalí celkem47
muži24
ženy23
Saldo migrace celkem-2
muži-1
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-1
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži714
ženy654
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem211
muži102
ženy109
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži521
ženy426
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem210
muži91
ženy119
Střední stav obyvatel k 1.7.1 372
muži710
ženy662
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services