Základní charakteristiky Vrchlabí

 Údaj
Kód obce579 858
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 766
Orná půda (ha)342
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)115
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)797
Zemědělská půda (ha)1 258
Lesní půda (ha)955
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)105
Ostatní plochy (ha)398
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 436
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství111
Průmysl celkem394
Stavebnictví470
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel823
Doprava a skladování89
Ubytování, stravování a pohostinství397
Informační a komunikační činnosti47
Peněžnictví a pojišťovnictví72
Činnosti v oblasti nemovitostí142
Profesní, vědecké a technické činnosti350
Administrativní a podpůrné činnosti41
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání53
Zdravotní a sociální péče76
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti107
Ostatní činnosti301
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno59
podle právní formyStátní organizace23
Akciové společnosti22
Obchodní společnosti231
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci2 509
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání324
Zemědělští podnikatelé28
Ostatní právní formy362
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 766
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem135
muži56
ženy79
Zemřelí celkem124
muži56
ženy68
Přirozený přírůstek celkem11
muži0
ženy11
Přistěhovalí celkem277
muži137
ženy140
Vystěhovalí celkem277
muži141
ženy136
Saldo migrace celkem0
muži-4
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem11
muži-4
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 166
ženy6 510
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 854
muži912
ženy942
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 333
ženy4 202
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 287
muži921
ženy1 366
Střední stav obyvatel k 1.7.12 662
muži6 157
ženy6 505
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené5
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)19
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 16
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení10
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services