Základní charakteristiky Dolní Dobrouč

 Údaj
Kód obce580 121
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 071
Orná půda (ha)772
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)77
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)734
Zemědělská půda (ha)1 590
Lesní půda (ha)1 246
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)183
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem436
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem73
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel89
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti50
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci304
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání38
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy46
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 072
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži19
ženy14
Zemřelí celkem20
muži10
ženy10
Přirozený přírůstek celkem13
muži9
ženy4
Přistěhovalí celkem25
muži13
ženy12
Vystěhovalí celkem35
muži16
ženy19
Saldo migrace celkem-10
muži-3
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem3
muži6
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 317
ženy1 270
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem422
muži231
ženy191
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži915
ženy838
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem412
muži171
ženy241
Střední stav obyvatel k 1.7.2 579
muži1 303
ženy1 276
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services