Základní charakteristiky Žamberk

 Údaj
Kód obce581 259
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 691
Orná půda (ha)534
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)80
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)397
Zemědělská půda (ha)1 018
Lesní půda (ha)360
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)65
Ostatní plochy (ha)220
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 640
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství50
Průmysl celkem198
Stavebnictví181
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel483
Doprava a skladování46
Ubytování, stravování a pohostinství87
Informační a komunikační činnosti26
Peněžnictví a pojišťovnictví39
Činnosti v oblasti nemovitostí38
Profesní, vědecké a technické činnosti141
Administrativní a podpůrné činnosti25
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání30
Zdravotní a sociální péče39
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti67
Ostatní činnosti165
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno46
podle právní formyStátní organizace16
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti113
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 146
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání198
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy156
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 691
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem59
muži33
ženy26
Zemřelí celkem57
muži24
ženy33
Přirozený přírůstek celkem2
muži9
ženy-7
Přistěhovalí celkem153
muži69
ženy84
Vystěhovalí celkem193
muži91
ženy102
Saldo migrace celkem-40
muži-22
ženy-18
Přírůstek/úbytek celkem-38
muži-13
ženy-25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 996
ženy3 061
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem925
muži517
ženy408
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 055
ženy2 073
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 004
muži424
ženy580
Střední stav obyvatel k 1.7.6 090
muži3 009
ženy3 081
Průměrný věk40,8
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 12
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení7
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services