Základní charakteristiky Blansko

 Údaj
Kód obce581 283
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 497
Orná půda (ha)771
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)192
Ovocné sady (ha)17
Trvalé trávní porosty (ha)183
Zemědělská půda (ha)1 163
Lesní půda (ha)2 601
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)135
Ostatní plochy (ha)559
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 451
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství79
Průmysl celkem646
Stavebnictví420
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 014
Doprava a skladování114
Ubytování, stravování a pohostinství246
Informační a komunikační činnosti90
Peněžnictví a pojišťovnictví139
Činnosti v oblasti nemovitostí253
Profesní, vědecké a technické činnosti620
Administrativní a podpůrné činnosti67
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání72
Zdravotní a sociální péče78
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti139
Ostatní činnosti344
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno162
podle právní formyStátní organizace24
Akciové společnosti37
Obchodní společnosti544
Družstevní organizace48
Finanční podniky0
Živnostníci2 909
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání429
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy432
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček8
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 497
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem224
muži119
ženy105
Zemřelí celkem204
muži103
ženy101
Přirozený přírůstek celkem20
muži16
ženy4
Přistěhovalí celkem420
muži201
ženy219
Vystěhovalí celkem368
muži174
ženy194
Saldo migrace celkem52
muži27
ženy25
Přírůstek/úbytek celkem72
muži43
ženy29
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži10 132
ženy10 709
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 862
muži1 472
ženy1 390
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 072
ženy7 052
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 855
muži1 588
ženy2 267
Střední stav obyvatel k 1.7.20 783
muži10 083
ženy10 700
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola7
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem14
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)13
Tělocvičny (vč. školních)9
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)10
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa17
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 19
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče7
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services