Základní charakteristiky Adamov

 Údaj
Kód obce581 291
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)378
Orná půda (ha)0
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)10
Zemědělská půda (ha)22
Lesní půda (ha)230
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)89
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem817
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem128
Stavebnictví101
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel162
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství33
Informační a komunikační činnosti20
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí72
Profesní, vědecké a technické činnosti87
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti55
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno44
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti50
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci588
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání60
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy109
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 378
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem53
muži27
ženy26
Zemřelí celkem38
muži17
ženy21
Přirozený přírůstek celkem15
muži10
ženy5
Přistěhovalí celkem130
muži62
ženy68
Vystěhovalí celkem137
muži66
ženy71
Saldo migrace celkem-7
muži-4
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem8
muži6
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 272
ženy2 319
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem616
muži313
ženy303
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 608
ženy1 538
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem829
muži351
ženy478
Střední stav obyvatel k 1.7.4 586
muži2 268
ženy2 318
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services