Základní charakteristiky Lysice

 Údaj
Kód obce582 018
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 076
Orná půda (ha)452
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)98
Trvalé trávní porosty (ha)37
Zemědělská půda (ha)653
Lesní půda (ha)274
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)118
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem424
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem65
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel88
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství25
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci324
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy25
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 076
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem12
muži7
ženy5
Přirozený přírůstek celkem4
muži-1
ženy5
Přistěhovalí celkem41
muži22
ženy19
Vystěhovalí celkem43
muži17
ženy26
Saldo migrace celkem-2
muži5
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem2
muži4
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži959
ženy953
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem309
muži156
ženy153
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži662
ženy634
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem307
muži141
ženy166
Střední stav obyvatel k 1.7.1 915
muži955
ženy960
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services