Základní charakteristiky Brno

 Údaj
Kód obce582 786
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)23 018
Orná půda (ha)5 187
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)18
Zahrady (ha)2 059
Ovocné sady (ha)222
Trvalé trávní porosty (ha)326
Zemědělská půda (ha)7 812
Lesní půda (ha)6 389
Vodní plochy (ha)448
Zastavěné plochy (ha)2 094
Ostatní plochy (ha)6 276
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem125 697
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství1 928
Průmysl celkem13 481
Stavebnictví10 890
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel29 467
Doprava a skladování2 495
Ubytování, stravování a pohostinství5 045
Informační a komunikační činnosti3 540
Peněžnictví a pojišťovnictví2 927
Činnosti v oblasti nemovitostí9 134
Profesní, vědecké a technické činnosti24 848
Administrativní a podpůrné činnosti2 321
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení61
Vzdělávání2 299
Zdravotní a sociální péče1 808
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2 746
Ostatní činnosti8 023
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů6
Nezjištěno3 885
podle právní formyStátní organizace373
Akciové společnosti2 038
Obchodní společnosti25 857
Družstevní organizace1 398
Finanční podniky0
Živnostníci72 076
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10 502
Zemědělští podnikatelé207
Ostatní právní formy13 487
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček41
Stálá kina5
Multikino1
Divadlo14
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)17
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)41
Kulturní zařízení ostatní108
Středisko pro volný čas dětí a mládeže12
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 63
Hřbitov12
Krematorium1
Smuteční síň4
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 23 020
Počet katastrů48
Počet územně technických jednotek58
Počet částí obce48
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4 365
muži2 192
ženy2 173
Zemřelí celkem3 925
muži1 948
ženy1 977
Přirozený přírůstek celkem440
muži244
ženy196
Přistěhovalí celkem7 692
muži3 840
ženy3 852
Vystěhovalí celkem8 770
muži4 399
ženy4 371
Saldo migrace celkem-1 078
muži-559
ženy-519
Přírůstek/úbytek celkem-638
muži-315
ženy-323
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži182 418
ženy195 909
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem52 615
muži26 815
ženy25 800
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži126 923
ženy127 182
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem71 607
muži28 680
ženy42 927
Střední stav obyvatel k 1.7.378 968
muži182 674
ženy196 294
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola150
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)13
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)72
Střední školyobory gymnázií20
obory středních odborných škol a praktických škol43
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť20
obory nástavbového studia13
Základní umělecká škola20
Konzervatoře2
Jazyková škola2
Vyšší odborná škola12
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem157
z tohoDomovy pro seniory16
Domovy pro osoby se zdravotním postižení7
Azylové domy12
Chráněné bydlení5
Denní stacionáře11
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež11
Sociální poradny40
Domy s pečovatelskou službou24
SportKoupaliště a bazény14
- z toho kryté bazény7
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)328
Tělocvičny (vč. školních)143
Stadiony otevřené12
Stadiony kryté5
Zimní stadiony kryté i otevřené5
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)73
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení13
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení8
Detašované pracoviště ambulantního zařízení3
Nemocnice 10
Detašované pracoviště nemocnice3
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení8
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé195
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost78
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa288
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa15
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa60
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa7
Samostatná ordinace lékaře specialisty 447
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty54
Ostatní samostatná zařízení178
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení15
Zařízení lékárenské péče152
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče4
Jesle3
Další dětská zařízení3
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc2
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice4
Partners Financial Services