Základní charakteristiky Rebešovice

 Údaj
Kód obce583 774
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)411
Orná půda (ha)320
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)9
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)332
Lesní půda (ha)24
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)8
Ostatní plochy (ha)38
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem202
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem27
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci130
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 412
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži7
ženy4
Zemřelí celkem10
muži6
ženy4
Přirozený přírůstek celkem1
muži1
ženy0
Přistěhovalí celkem45
muži20
ženy25
Vystěhovalí celkem20
muži12
ženy8
Saldo migrace celkem25
muži8
ženy17
Přírůstek/úbytek celkem26
muži9
ženy17
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži426
ženy441
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem167
muži77
ženy90
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži314
ženy306
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem80
muži35
ženy45
Střední stav obyvatel k 1.7.826
muži410
ženy416
Průměrný věk37,2
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services