Základní charakteristiky Žabčice

 Údaj
Kód obce584 231
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)818
Orná půda (ha)480
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)117
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)25
Trvalé trávní porosty (ha)33
Zemědělská půda (ha)675
Lesní půda (ha)29
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)87
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem304
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem35
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel69
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti26
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci228
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 818
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži8
ženy8
Zemřelí celkem15
muži6
ženy9
Přirozený přírůstek celkem1
muži2
ženy-1
Přistěhovalí celkem37
muži13
ženy24
Vystěhovalí celkem34
muži16
ženy18
Saldo migrace celkem3
muži-3
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem4
muži-1
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži804
ženy827
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem252
muži130
ženy122
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži558
ženy541
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem280
muži116
ženy164
Střední stav obyvatel k 1.7.1 620
muži805
ženy815
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services