Základní charakteristiky Břeclav

 Údaj
Kód obce584 291
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)7 714
Orná půda (ha)2 568
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)113
Zahrady (ha)180
Ovocné sady (ha)23
Trvalé trávní porosty (ha)392
Zemědělská půda (ha)3 275
Lesní půda (ha)2 874
Vodní plochy (ha)361
Zastavěné plochy (ha)264
Ostatní plochy (ha)939
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 483
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství145
Průmysl celkem557
Stavebnictví513
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 491
Doprava a skladování149
Ubytování, stravování a pohostinství297
Informační a komunikační činnosti91
Peněžnictví a pojišťovnictví254
Činnosti v oblasti nemovitostí344
Profesní, vědecké a technické činnosti598
Administrativní a podpůrné činnosti81
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání83
Zdravotní a sociální péče103
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti140
Ostatní činnosti548
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno179
podle právní formyStátní organizace27
Akciové společnosti49
Obchodní společnosti790
Družstevní organizace31
Finanční podniky0
Živnostníci3 258
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání635
Zemědělští podnikatelé45
Ostatní právní formy716
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)4
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 7 711
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem238
muži138
ženy100
Zemřelí celkem232
muži113
ženy119
Přirozený přírůstek celkem6
muži25
ženy-19
Přistěhovalí celkem376
muži177
ženy199
Vystěhovalí celkem472
muži229
ženy243
Saldo migrace celkem-96
muži-52
ženy-44
Přírůstek/úbytek celkem-90
muži-27
ženy-63
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži12 064
ženy12 861
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 379
muži1 740
ženy1 639
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 704
ženy8 789
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 053
muži1 620
ženy2 433
Střední stav obyvatel k 1.7.24 987
muži12 073
ženy12 914
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola10
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem10
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)16
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 33
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče10
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services