Základní charakteristiky Klobouky u Brna

 Údaj
Kód obce584 550
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 127
Orná půda (ha)1 908
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)227
Zahrady (ha)69
Ovocné sady (ha)117
Trvalé trávní porosty (ha)53
Zemědělská půda (ha)2 373
Lesní půda (ha)502
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)187
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem521
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství53
Průmysl celkem83
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel119
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti41
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti34
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci372
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání59
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 127
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži21
ženy12
Zemřelí celkem19
muži10
ženy9
Přirozený přírůstek celkem14
muži11
ženy3
Přistěhovalí celkem64
muži26
ženy38
Vystěhovalí celkem52
muži27
ženy25
Saldo migrace celkem12
muži-1
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem26
muži10
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 209
ženy1 205
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem378
muži209
ženy169
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži839
ženy768
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem429
muži161
ženy268
Střední stav obyvatel k 1.7.2 364
muži1 188
ženy1 176
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services