Základní charakteristiky Lanžhot

 Údaj
Kód obce584 622
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 485
Orná půda (ha)1 142
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)40
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)458
Zemědělská půda (ha)1 671
Lesní půda (ha)3 123
Vodní plochy (ha)352
Zastavěné plochy (ha)64
Ostatní plochy (ha)275
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem530
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství36
Průmysl celkem79
Stavebnictví63
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel142
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti53
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti48
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci376
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy48
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 485
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži9
ženy12
Zemřelí celkem36
muži18
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-15
muži-9
ženy-6
Přistěhovalí celkem65
muži33
ženy32
Vystěhovalí celkem41
muži21
ženy20
Saldo migrace celkem24
muži12
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem9
muži3
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 828
ženy1 938
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem519
muži255
ženy264
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 327
ženy1 274
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem646
muži246
ženy400
Střední stav obyvatel k 1.7.3 765
muži1 834
ženy1 931
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services