Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Tvrdonice

 Údaj
Kód obce584 941
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 117
Orná půda (ha)1 009
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)54
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)88
Zemědělská půda (ha)1 183
Lesní půda (ha)708
Vodní plochy (ha)84
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)105
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem347
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem47
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel68
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti33
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci235
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání36
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 116
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži8
ženy12
Zemřelí celkem27
muži13
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-5
ženy-2
Přistěhovalí celkem38
muži20
ženy18
Vystěhovalí celkem55
muži23
ženy32
Saldo migrace celkem-17
muži-3
ženy-14
Přírůstek/úbytek celkem-24
muži-8
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 037
ženy1 052
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem275
muži129
ženy146
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži780
ženy699
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem335
muži128
ženy207
Střední stav obyvatel k 1.7.2 120
muži1 044
ženy1 076
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services