Základní charakteristiky Zlín

 Údaj
Kód obce585 068
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)10 283
Orná půda (ha)2 429
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)627
Ovocné sady (ha)151
Trvalé trávní porosty (ha)1 029
Zemědělská půda (ha)4 236
Lesní půda (ha)3 876
Vodní plochy (ha)110
Zastavěné plochy (ha)477
Ostatní plochy (ha)1 583
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem23 400
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství255
Průmysl celkem3 037
Stavebnictví1 995
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel6 225
Doprava a skladování594
Ubytování, stravování a pohostinství1 135
Informační a komunikační činnosti648
Peněžnictví a pojišťovnictví601
Činnosti v oblasti nemovitostí1 028
Profesní, vědecké a technické činnosti3 806
Administrativní a podpůrné činnosti429
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení21
Vzdělávání393
Zdravotní a sociální péče392
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti593
Ostatní činnosti1 912
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů1
Nezjištěno804
podle právní formyStátní organizace76
Akciové společnosti211
Obchodní společnosti3 343
Družstevní organizace44
Finanční podniky0
Živnostníci15 626
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání2 122
Zemědělští podnikatelé78
Ostatní právní formy1 978
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček17
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)7
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)9
Kulturní zařízení ostatní23
Středisko pro volný čas dětí a mládeže10
Zoologická zahrada1
Sakrální stavba 18
Hřbitov9
Krematorium1
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 10 283
Počet katastrů15
Počet územně technických jednotek15
Počet částí obce16
ObyvatelstvoŽivě narození celkem768
muži391
ženy377
Zemřelí celkem747
muži350
ženy397
Přirozený přírůstek celkem21
muži41
ženy-20
Přistěhovalí celkem1 027
muži466
ženy561
Vystěhovalí celkem1 153
muži554
ženy599
Saldo migrace celkem-126
muži-88
ženy-38
Přírůstek/úbytek celkem-105
muži-47
ženy-58
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži36 177
ženy39 378
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem10 481
muži5 366
ženy5 115
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži24 992
ženy25 372
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem14 710
muži5 819
ženy8 891
Střední stav obyvatel k 1.7.75 747
muži36 273
ženy39 474
Průměrný věk43,0
ŠkolstvíMateřská škola26
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)16
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol9
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť4
obory nástavbového studia4
Základní umělecká škola4
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola4
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem37
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny9
Domy s pečovatelskou službou6
SportKoupaliště a bazény7
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)46
Tělocvičny (vč. školních)27
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté2
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)16
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 2
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé46
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost16
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa67
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 87
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty25
Ostatní samostatná zařízení78
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení5
Zařízení lékárenské péče27
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle3
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services