Základní charakteristiky Luhačovice

 Údaj
Kód obce585 459
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 299
Orná půda (ha)557
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)68
Ovocné sady (ha)23
Trvalé trávní porosty (ha)895
Zemědělská půda (ha)1 542
Lesní půda (ha)1 371
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)61
Ostatní plochy (ha)295
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 543
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství49
Průmysl celkem241
Stavebnictví121
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel299
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství232
Informační a komunikační činnosti26
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí66
Profesní, vědecké a technické činnosti177
Administrativní a podpůrné činnosti18
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče37
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti37
Ostatní činnosti112
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno66
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti11
Obchodní společnosti131
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 126
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání112
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy125
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny4
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 298
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži16
ženy17
Zemřelí celkem58
muži27
ženy31
Přirozený přírůstek celkem-25
muži-11
ženy-14
Přistěhovalí celkem95
muži37
ženy58
Vystěhovalí celkem130
muži55
ženy75
Saldo migrace celkem-35
muži-18
ženy-17
Přírůstek/úbytek celkem-60
muži-29
ženy-31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 532
ženy2 611
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem616
muži334
ženy282
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 817
ženy1 691
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 019
muži381
ženy638
Střední stav obyvatel k 1.7.5 219
muži2 575
ženy2 644
Průměrný věk43,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services