Základní charakteristiky Valašské Klobouky

 Údaj
Kód obce585 891
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 695
Orná půda (ha)607
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)47
Trvalé trávní porosty (ha)527
Zemědělská půda (ha)1 247
Lesní půda (ha)1 109
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)56
Ostatní plochy (ha)261
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 309
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství58
Průmysl celkem200
Stavebnictví228
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel279
Doprava a skladování40
Ubytování, stravování a pohostinství74
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví36
Činnosti v oblasti nemovitostí35
Profesní, vědecké a technické činnosti92
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání16
Zdravotní a sociální péče36
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti33
Ostatní činnosti84
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno47
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti125
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci894
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání136
Zemědělští podnikatelé18
Ostatní právní formy107
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 695
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem55
muži29
ženy26
Zemřelí celkem40
muži18
ženy22
Přirozený přírůstek celkem15
muži11
ženy4
Přistěhovalí celkem69
muži30
ženy39
Vystěhovalí celkem85
muži43
ženy42
Saldo migrace celkem-16
muži-13
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži-2
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 455
ženy2 586
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem755
muži403
ženy352
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 743
ženy1 709
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem834
muži309
ženy525
Střední stav obyvatel k 1.7.5 058
muži2 459
ženy2 599
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 14
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services