Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Blatnice pod Svatým Antonínkem

 Údaj
Kód obce586 048
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 390
Orná půda (ha)871
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)226
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)48
Zemědělská půda (ha)1 179
Lesní půda (ha)71
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)47
Ostatní plochy (ha)83
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem516
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství82
Průmysl celkem99
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel104
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství28
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno27
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci323
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání54
Zemědělští podnikatelé61
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 390
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži14
ženy7
Zemřelí celkem22
muži11
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-1
muži3
ženy-4
Přistěhovalí celkem23
muži11
ženy12
Vystěhovalí celkem34
muži10
ženy24
Saldo migrace celkem-11
muži1
ženy-12
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži4
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 025
ženy1 069
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem266
muži129
ženy137
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži731
ženy693
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem404
muži165
ženy239
Střední stav obyvatel k 1.7.2 113
muži1 023
ženy1 090
Průměrný věk43,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services