Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Čejkovice

 Údaj
Kód obce586 102
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 503
Orná půda (ha)1 605
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)359
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)133
Trvalé trávní porosty (ha)27
Zemědělská půda (ha)2 152
Lesní půda (ha)116
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)50
Ostatní plochy (ha)158
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem493
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství135
Průmysl celkem86
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel79
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti35
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti31
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci267
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé117
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 500
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži11
ženy9
Zemřelí celkem29
muži15
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-4
ženy-5
Přistěhovalí celkem35
muži17
ženy18
Vystěhovalí celkem25
muži12
ženy13
Saldo migrace celkem10
muži5
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem1
muži1
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 214
ženy1 287
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem359
muži176
ženy183
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži905
ženy829
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem408
muži133
ženy275
Střední stav obyvatel k 1.7.2 510
muži1 216
ženy1 294
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services