Základní charakteristiky Hroznová Lhota

 Údaj
Kód obce586 188
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)905
Orná půda (ha)652
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)31
Zahrady (ha)21
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)51
Zemědělská půda (ha)755
Lesní půda (ha)70
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)44
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem281
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem54
Stavebnictví52
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel54
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví11
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti27
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci201
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 905
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži7
ženy7
Zemřelí celkem8
muži4
ženy4
Přirozený přírůstek celkem6
muži3
ženy3
Přistěhovalí celkem11
muži6
ženy5
Vystěhovalí celkem28
muži11
ženy17
Saldo migrace celkem-17
muži-5
ženy-12
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-2
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži615
ženy648
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem183
muži99
ženy84
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži430
ženy429
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem221
muži86
ženy135
Střední stav obyvatel k 1.7.1 281
muži623
ženy658
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services