Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Velká nad Veličkou

 Údaj
Kód obce586 714
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 591
Orná půda (ha)1 275
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)11
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)64
Trvalé trávní porosty (ha)439
Zemědělská půda (ha)1 855
Lesní půda (ha)478
Vodní plochy (ha)32
Zastavěné plochy (ha)58
Ostatní plochy (ha)168
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem589
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství40
Průmysl celkem108
Stavebnictví95
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel128
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti42
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti50
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno37
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci424
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání58
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy45
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 591
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem19
muži13
ženy6
Zemřelí celkem28
muži15
ženy13
Přirozený přírůstek celkem-9
muži-2
ženy-7
Přistěhovalí celkem34
muži16
ženy18
Vystěhovalí celkem50
muži23
ženy27
Saldo migrace celkem-16
muži-7
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-25
muži-9
ženy-16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 467
ženy1 474
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem353
muži175
ženy178
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 094
ženy1 002
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem492
muži198
ženy294
Střední stav obyvatel k 1.7.2 980
muži1 491
ženy1 489
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services