Základní charakteristiky Ždánice

 Údaj
Kód obce586 803
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 082
Orná půda (ha)653
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)47
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)156
Zemědělská půda (ha)909
Lesní půda (ha)978
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)142
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem518
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem101
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel105
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství31
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno31
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti29
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci361
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání58
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy60
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 082
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži15
ženy15
Zemřelí celkem25
muži13
ženy12
Přirozený přírůstek celkem5
muži2
ženy3
Přistěhovalí celkem30
muži15
ženy15
Vystěhovalí celkem42
muži18
ženy24
Saldo migrace celkem-12
muži-3
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-1
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 301
ženy1 295
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem361
muži191
ženy170
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži922
ženy854
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem459
muži188
ženy271
Střední stav obyvatel k 1.7.2 604
muži1 305
ženy1 299
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services