Základní charakteristiky Batelov

 Údaj
Kód obce586 862
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 270
Orná půda (ha)1 679
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)519
Zemědělská půda (ha)2 237
Lesní půda (ha)1 606
Vodní plochy (ha)55
Zastavěné plochy (ha)47
Ostatní plochy (ha)325
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem372
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství42
Průmysl celkem55
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel73
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti38
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci254
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 269
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem28
muži17
ženy11
Zemřelí celkem29
muži13
ženy16
Přirozený přírůstek celkem-1
muži4
ženy-5
Přistěhovalí celkem33
muži14
ženy19
Vystěhovalí celkem48
muži23
ženy25
Saldo migrace celkem-15
muži-9
ženy-6
Přírůstek/úbytek celkem-16
muži-5
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 158
ženy1 166
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem348
muži176
ženy172
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži819
ženy755
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem402
muži163
ženy239
Střední stav obyvatel k 1.7.2 321
muži1 156
ženy1 165
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services