Základní charakteristiky Prostějov

 Údaj
Kód obce589 250
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 904
Orná půda (ha)2 336
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)13
Zahrady (ha)206
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)33
Zemědělská půda (ha)2 599
Lesní půda (ha)45
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)312
Ostatní plochy (ha)931
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem10 599
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství145
Průmysl celkem1 437
Stavebnictví1 013
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 866
Doprava a skladování218
Ubytování, stravování a pohostinství534
Informační a komunikační činnosti147
Peněžnictví a pojišťovnictví233
Činnosti v oblasti nemovitostí617
Profesní, vědecké a technické činnosti1 188
Administrativní a podpůrné činnosti148
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání184
Zdravotní a sociální péče202
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti367
Ostatní činnosti871
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno389
podle právní formyStátní organizace36
Akciové společnosti73
Obchodní společnosti1 203
Družstevní organizace174
Finanční podniky1
Živnostníci6 973
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 189
Zemědělští podnikatelé61
Ostatní právní formy946
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)11
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže5
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 22
Hřbitov6
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 904
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem435
muži201
ženy234
Zemřelí celkem472
muži240
ženy232
Přirozený přírůstek celkem-37
muži-39
ženy2
Přistěhovalí celkem897
muži375
ženy522
Vystěhovalí celkem917
muži421
ženy496
Saldo migrace celkem-20
muži-46
ženy26
Přírůstek/úbytek celkem-57
muži-85
ženy28
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži20 841
ženy23 489
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem6 340
muži3 216
ženy3 124
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži14 340
ženy15 327
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem8 323
muži3 285
ženy5 038
Střední stav obyvatel k 1.7.44 460
muži20 944
ženy23 516
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola12
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)10
Střední školyobory gymnázií3
obory středních odborných škol a praktických škol9
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť7
obory nástavbového studia7
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem14
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny3
Domy s pečovatelskou službou8
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény4
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)57
Tělocvičny (vč. školních)23
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté2
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)18
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné2
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé31
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa38
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 66
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení24
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení7
Zařízení lékárenské péče18
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle1
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services