Základní charakteristiky Bedihošť

 Údaj
Kód obce589 268
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)647
Orná půda (ha)474
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)11
Zemědělská půda (ha)509
Lesní půda (ha)1
Vodní plochy (ha)6
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)114
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem242
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem35
Stavebnictví30
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel69
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti22
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci173
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 647
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži2
ženy4
Zemřelí celkem9
muži5
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-3
ženy0
Přistěhovalí celkem27
muži7
ženy20
Vystěhovalí celkem31
muži14
ženy17
Saldo migrace celkem-4
muži-7
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-10
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži524
ženy508
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem157
muži82
ženy75
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži370
ženy355
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem150
muži72
ženy78
Střední stav obyvatel k 1.7.1 034
muži532
ženy502
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services