Základní charakteristiky Kostelec na Hané

 Údaj
Kód obce589 632
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 386
Orná půda (ha)1 030
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)59
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)9
Zemědělská půda (ha)1 111
Lesní půda (ha)112
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)114
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem603
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem125
Stavebnictví55
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel150
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti56
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti50
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti44
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci452
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání60
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 386
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem35
muži14
ženy21
Zemřelí celkem40
muži23
ženy17
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-9
ženy4
Přistěhovalí celkem88
muži42
ženy46
Vystěhovalí celkem78
muži34
ženy44
Saldo migrace celkem10
muži8
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem5
muži-1
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 399
ženy1 499
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem486
muži249
ženy237
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži952
ženy965
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem495
muži198
ženy297
Střední stav obyvatel k 1.7.2 892
muži1 402
ženy1 490
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services