Základní charakteristiky Laškov

 Údaj
Kód obce589 675
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 287
Orná půda (ha)485
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)37
Zemědělská půda (ha)557
Lesní půda (ha)659
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)41
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem109
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem26
Stavebnictví13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel18
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci79
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 287
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži4
ženy1
Zemřelí celkem7
muži3
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-2
muži1
ženy-3
Přistěhovalí celkem15
muži8
ženy7
Vystěhovalí celkem8
muži2
ženy6
Saldo migrace celkem7
muži6
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem5
muži7
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži298
ženy279
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem67
muži33
ženy34
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži218
ženy174
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem118
muži47
ženy71
Střední stav obyvatel k 1.7.576
muži294
ženy282
Průměrný věk45,2
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services