Základní charakteristiky Vladislav

 Údaj
Kód obce591 904
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 849
Orná půda (ha)1 151
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)81
Zemědělská půda (ha)1 255
Lesní půda (ha)413
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)129
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem206
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem45
Stavebnictví38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci143
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 850
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži5
ženy6
Zemřelí celkem18
muži10
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-5
ženy-2
Přistěhovalí celkem14
muži7
ženy7
Vystěhovalí celkem18
muži7
ženy11
Saldo migrace celkem-4
muži0
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-5
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži602
ženy565
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem149
muži78
ženy71
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži417
ženy376
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem225
muži107
ženy118
Střední stav obyvatel k 1.7.1 170
muži605
ženy565
Průměrný věk43,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services