Základní charakteristiky Nivnice

 Údaj
Kód obce592 439
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 548
Orná půda (ha)1 902
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)1
Zahrady (ha)59
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)206
Zemědělská půda (ha)2 171
Lesní půda (ha)162
Vodní plochy (ha)46
Zastavěné plochy (ha)42
Ostatní plochy (ha)127
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem689
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem147
Stavebnictví106
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel172
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství38
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví22
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti49
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti58
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti44
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci519
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání77
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy45
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 548
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži16
ženy14
Zemřelí celkem38
muži18
ženy20
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-2
ženy-6
Přistěhovalí celkem56
muži26
ženy30
Vystěhovalí celkem49
muži20
ženy29
Saldo migrace celkem7
muži6
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži4
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 637
ženy1 712
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem489
muži243
ženy246
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 161
ženy1 133
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem566
muži233
ženy333
Střední stav obyvatel k 1.7.3 350
muži1 624
ženy1 726
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services