Základní charakteristiky Polešovice

 Údaj
Kód obce592 510
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 307
Orná půda (ha)799
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)189
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)5
Zemědělská půda (ha)1 030
Lesní půda (ha)125
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)107
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem434
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem93
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel95
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci303
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání62
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy23
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 307
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži10
ženy19
Zemřelí celkem21
muži10
ženy11
Přirozený přírůstek celkem8
muži0
ženy8
Přistěhovalí celkem46
muži21
ženy25
Vystěhovalí celkem30
muži12
ženy18
Saldo migrace celkem16
muži9
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem24
muži9
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži989
ženy1 038
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem333
muži162
ženy171
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži690
ženy673
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem331
muži137
ženy194
Střední stav obyvatel k 1.7.2 004
muži979
ženy1 025
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services