Základní charakteristiky Zlechov

 Údaj
Kód obce592 862
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)652
Orná půda (ha)520
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)5
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)568
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)57
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem321
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem67
Stavebnictví40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci238
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 652
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži7
ženy9
Zemřelí celkem23
muži14
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-7
ženy0
Přistěhovalí celkem30
muži14
ženy16
Vystěhovalí celkem36
muži13
ženy23
Saldo migrace celkem-6
muži1
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-13
muži-6
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži820
ženy858
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem272
muži127
ženy145
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži576
ženy546
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem284
muži117
ženy167
Střední stav obyvatel k 1.7.1 682
muži822
ženy860
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services