Základní charakteristiky Ivanovice na Hané

 Údaj
Kód obce593 117
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 145
Orná půda (ha)1 769
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)49
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)7
Zemědělská půda (ha)1 836
Lesní půda (ha)8
Vodní plochy (ha)42
Zastavěné plochy (ha)46
Ostatní plochy (ha)213
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem554
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem82
Stavebnictví104
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel112
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství26
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí31
Profesní, vědecké a technické činnosti55
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti41
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno26
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci419
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy57
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 146
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem25
muži10
ženy15
Zemřelí celkem28
muži10
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-3
muži0
ženy-3
Přistěhovalí celkem96
muži47
ženy49
Vystěhovalí celkem91
muži44
ženy47
Saldo migrace celkem5
muži3
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem2
muži3
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 423
ženy1 484
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem415
muži198
ženy217
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 050
ženy953
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem489
muži175
ženy314
Střední stav obyvatel k 1.7.2 903
muži1 413
ženy1 490
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services