Základní charakteristiky Hrádek

 Údaj
Kód obce594 148
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 169
Orná půda (ha)1 731
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)120
Zahrady (ha)16
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)25
Zemědělská půda (ha)1 892
Lesní půda (ha)113
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)110
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem184
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem19
Stavebnictví58
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel24
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci138
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy10
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 168
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži3
ženy2
Zemřelí celkem9
muži3
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-4
muži0
ženy-4
Přistěhovalí celkem25
muži16
ženy9
Vystěhovalí celkem19
muži12
ženy7
Saldo migrace celkem6
muži4
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem2
muži4
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži472
ženy454
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem133
muži68
ženy65
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži347
ženy312
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem134
muži57
ženy77
Střední stav obyvatel k 1.7.929
muži470
ženy459
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services