Základní charakteristiky Hrušovany nad Jevišovkou

 Údaj
Kód obce594 156
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 531
Orná půda (ha)1 818
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)37
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)38
Trvalé trávní porosty (ha)112
Zemědělská půda (ha)2 042
Lesní půda (ha)144
Vodní plochy (ha)53
Zastavěné plochy (ha)58
Ostatní plochy (ha)234
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem694
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství51
Průmysl celkem115
Stavebnictví116
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel132
Doprava a skladování19
Ubytování, stravování a pohostinství49
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí17
Profesní, vědecké a technické činnosti65
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti11
Ostatní činnosti54
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno31
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti59
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci505
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání55
Zemědělští podnikatelé22
Ostatní právní formy52
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 531
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem31
muži13
ženy18
Zemřelí celkem17
muži12
ženy5
Přirozený přírůstek celkem14
muži1
ženy13
Přistěhovalí celkem64
muži34
ženy30
Vystěhovalí celkem71
muži29
ženy42
Saldo migrace celkem-7
muži5
ženy-12
Přírůstek/úbytek celkem7
muži6
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 630
ženy1 657
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem495
muži255
ženy240
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 191
ženy1 149
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem452
muži184
ženy268
Střední stav obyvatel k 1.7.3 265
muži1 618
ženy1 647
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services