Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Vrbovec

 Údaj
Kód obce595 128
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 967
Orná půda (ha)1 229
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)373
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)27
Trvalé trávní porosty (ha)42
Zemědělská půda (ha)1 693
Lesní půda (ha)54
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)169
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem239
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem21
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel65
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti15
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci150
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání24
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 967
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži7
ženy5
Zemřelí celkem9
muži4
ženy5
Přirozený přírůstek celkem3
muži3
ženy0
Přistěhovalí celkem31
muži15
ženy16
Vystěhovalí celkem39
muži12
ženy27
Saldo migrace celkem-8
muži3
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži6
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži587
ženy565
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem200
muži114
ženy86
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži422
ženy405
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem125
muži51
ženy74
Střední stav obyvatel k 1.7.1 149
muži576
ženy573
Průměrný věk37,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services