Základní charakteristiky Žďár nad Sázavou

 Údaj
Kód obce595 209
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 706
Orná půda (ha)1 329
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)92
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)398
Zemědělská půda (ha)1 821
Lesní půda (ha)1 001
Vodní plochy (ha)207
Zastavěné plochy (ha)143
Ostatní plochy (ha)535
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 153
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství137
Průmysl celkem605
Stavebnictví506
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 401
Doprava a skladování101
Ubytování, stravování a pohostinství274
Informační a komunikační činnosti97
Peněžnictví a pojišťovnictví141
Činnosti v oblasti nemovitostí237
Profesní, vědecké a technické činnosti614
Administrativní a podpůrné činnosti83
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání118
Zdravotní a sociální péče91
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti138
Ostatní činnosti448
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno98
podle právní formyStátní organizace19
Akciové společnosti24
Obchodní společnosti391
Družstevní organizace30
Finanční podniky0
Živnostníci3 479
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání602
Zemědělští podnikatelé29
Ostatní právní formy565
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 11
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 706
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce11
ObyvatelstvoŽivě narození celkem209
muži107
ženy102
Zemřelí celkem222
muži129
ženy93
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-22
ženy9
Přistěhovalí celkem263
muži116
ženy147
Vystěhovalí celkem473
muži242
ženy231
Saldo migrace celkem-210
muži-126
ženy-84
Přírůstek/úbytek celkem-223
muži-148
ženy-75
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži10 604
ženy11 241
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 967
muži1 488
ženy1 479
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 509
ženy7 474
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 895
muži1 607
ženy2 288
Střední stav obyvatel k 1.7.22 132
muži10 793
ženy11 339
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol5
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia5
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem12
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)17
Tělocvičny (vč. školních)10
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)9
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé15
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 33
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení14
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče7
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services