Základní charakteristiky Bystřice nad Pernštejnem

 Údaj
Kód obce595 411
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 307
Orná půda (ha)1 911
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)96
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)915
Zemědělská půda (ha)2 932
Lesní půda (ha)1 812
Vodní plochy (ha)90
Zastavěné plochy (ha)86
Ostatní plochy (ha)387
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 624
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství80
Průmysl celkem226
Stavebnictví258
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel416
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství88
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví32
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti126
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání22
Zdravotní a sociální péče32
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti45
Ostatní činnosti146
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno47
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti121
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci1 174
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání166
Zemědělští podnikatelé36
Ostatní právní formy111
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 307
Počet katastrů12
Počet územně technických jednotek12
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem75
muži34
ženy41
Zemřelí celkem90
muži50
ženy40
Přirozený přírůstek celkem-15
muži-16
ženy1
Přistěhovalí celkem96
muži37
ženy59
Vystěhovalí celkem167
muži65
ženy102
Saldo migrace celkem-71
muži-28
ženy-43
Přírůstek/úbytek celkem-86
muži-44
ženy-42
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 216
ženy4 269
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 169
muži600
ženy569
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 037
ženy2 851
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 428
muži579
ženy849
Střední stav obyvatel k 1.7.8 578
muži4 262
ženy4 316
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 13
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services