Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Měřín

 Údaj
Kód obce596 116
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 787
Orná půda (ha)1 029
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)215
Zemědělská půda (ha)1 273
Lesní půda (ha)325
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)134
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem440
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství49
Průmysl celkem88
Stavebnictví67
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel88
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci312
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání43
Zemědělští podnikatelé21
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 787
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži5
ženy8
Zemřelí celkem9
muži5
ženy4
Přirozený přírůstek celkem4
muži0
ženy4
Přistěhovalí celkem24
muži9
ženy15
Vystěhovalí celkem45
muži18
ženy27
Saldo migrace celkem-21
muži-9
ženy-12
Přírůstek/úbytek celkem-17
muži-9
ženy-8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži988
ženy966
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem307
muži161
ženy146
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži685
ženy640
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem322
muži142
ženy180
Střední stav obyvatel k 1.7.1 960
muži995
ženy965
Průměrný věk40,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services