Základní charakteristiky Nové Město na Moravě

 Údaj
Kód obce596 230
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 113
Orná půda (ha)2 657
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)122
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)919
Zemědělská půda (ha)3 705
Lesní půda (ha)1 769
Vodní plochy (ha)70
Zastavěné plochy (ha)101
Ostatní plochy (ha)467
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 022
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství80
Průmysl celkem268
Stavebnictví246
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel483
Doprava a skladování52
Ubytování, stravování a pohostinství103
Informační a komunikační činnosti33
Peněžnictví a pojišťovnictví53
Činnosti v oblasti nemovitostí81
Profesní, vědecké a technické činnosti229
Administrativní a podpůrné činnosti33
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání35
Zdravotní a sociální péče35
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti59
Ostatní činnosti178
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno60
podle právní formyStátní organizace13
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti108
Družstevní organizace5
Finanční podniky0
Živnostníci1 420
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání228
Zemědělští podnikatelé26
Ostatní právní formy227
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček8
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 113
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem104
muži54
ženy50
Zemřelí celkem92
muži55
ženy37
Přirozený přírůstek celkem12
muži-1
ženy13
Přistěhovalí celkem86
muži37
ženy49
Vystěhovalí celkem145
muži80
ženy65
Saldo migrace celkem-59
muži-43
ženy-16
Přírůstek/úbytek celkem-47
muži-44
ženy-3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 064
ženy5 136
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 519
muži793
ženy726
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 505
ženy3 398
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 778
muži766
ženy1 012
Střední stav obyvatel k 1.7.10 279
muži5 122
ženy5 157
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem5
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)10
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services