Základní charakteristiky Velké Meziříčí

 Údaj
Kód obce597 007
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 066
Orná půda (ha)1 736
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)167
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)597
Zemědělská půda (ha)2 505
Lesní půda (ha)810
Vodní plochy (ha)114
Zastavěné plochy (ha)125
Ostatní plochy (ha)512
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 781
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství95
Průmysl celkem403
Stavebnictví304
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel683
Doprava a skladování74
Ubytování, stravování a pohostinství139
Informační a komunikační činnosti38
Peněžnictví a pojišťovnictví76
Činnosti v oblasti nemovitostí126
Profesní, vědecké a technické činnosti281
Administrativní a podpůrné činnosti24
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání44
Zdravotní a sociální péče37
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti56
Ostatní činnosti210
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno121
podle právní formyStátní organizace18
Akciové společnosti16
Obchodní společnosti231
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci1 898
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání311
Zemědělští podnikatelé52
Ostatní právní formy244
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 065
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem136
muži74
ženy62
Zemřelí celkem86
muži38
ženy48
Přirozený přírůstek celkem50
muži36
ženy14
Přistěhovalí celkem128
muži58
ženy70
Vystěhovalí celkem179
muži84
ženy95
Saldo migrace celkem-51
muži-26
ženy-25
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži10
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži5 776
ženy5 973
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 722
muži928
ženy794
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 091
ženy4 058
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 878
muži757
ženy1 121
Střední stav obyvatel k 1.7.11 765
muži5 762
ženy6 003
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)12
Tělocvičny (vč. školních)9
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services