Základní charakteristiky Břidličná

 Údaj
Kód obce597 228
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 581
Orná půda (ha)285
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)20
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 350
Zemědělská půda (ha)1 655
Lesní půda (ha)696
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)40
Ostatní plochy (ha)168
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem584
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem81
Stavebnictví93
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel124
Doprava a skladování17
Ubytování, stravování a pohostinství29
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí44
Profesní, vědecké a technické činnosti43
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno26
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci424
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy76
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 581
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem27
muži14
ženy13
Zemřelí celkem39
muži24
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-10
ženy-2
Přistěhovalí celkem82
muži28
ženy54
Vystěhovalí celkem101
muži39
ženy62
Saldo migrace celkem-19
muži-11
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-31
muži-21
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 691
ženy1 701
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem443
muži222
ženy221
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 227
ženy1 145
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem577
muži242
ženy335
Střední stav obyvatel k 1.7.3 414
muži1 703
ženy1 711
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)7
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services